SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN 2019

Aktiviti terkini | 14 September 2019

Tempat Aktiviti:
Sek.Men.Keb.Batu 5 Jalan Jeniang,Gurun Kedah

Tujuan :
• Memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme di dalam jiwa pelajar-pelajar sekolah supaya terus kekal sehingga remaja dan dewasa.
• Mencetuskan dan menyemarakkan perasaan, suasana dan semangat kemerdekaan.
• Mewujudkan rasa kekitaan dan kerja berpasukan seterusnya mengeratkan perpaduan di semua peringkat.
• Menyediakan ruang agar pelajar-pelajar menggunakan kreativiti mereka semasa menjalankan kempen ini.


Kelebihan Aktiviti :
• Para pelajar dapat menzahirkan kretiviti masing-masing dan mengasah bakat yang sedia ada.
• Menyemai semangat sayang akan negara.
• Memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme di dalam jiwa supaya terus kekal sehingga remaja dan dewasa.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :