FACEBOOK LIVE: GANGGUAN SEKSUAL

Aktiviti terkini | 23 Mac 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Belantik

Tujuan :
• Meningkatkan pengetahuan berkenaan gangguan seksual ditempat kerja.
• Meningkatkan kesedaran masyarakat akan kesan gangguan seksual.
• Menerangkan secara terperinci berkenaan gangguan seksual.
• Meningkatkan pengetahuan berkenaan Klik Dengan Bijak.
• Memupuk kesedaran akan pentingnya melindungi hak wanita kepada semua.


Kelebihan Aktiviti :
• Membantu semua wanita bagi menangani gangguan seksual
• Meningkatkan kesedaran akan kesan gangguan seksual
• Membantu komuniti lebih peka terhadap isu semasa
• Mengetahui kepentingan hak wanita dalam masyarakat


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :